Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mytomanen

Sofie Sarenbrant
pubblicato da People's

Prezzo online:
19,44
20,43
-5 %
20,43

Efter et orienteringsløb findes en ung dreng død i Ålstensskoven. Liget er ilde tilredt, og hans mobiltelefon og penge er væk. Mistanken rettes mod en ungdomsbande, som har berøvet og truet jævnaldrende med kniv i Bromma. Kriminalinspektør Emma Sköld ma løse sagen, inden morderen slar til igen, men hun har en snigende fornemmelse af, at noget ikke stemmer. Og hvad er det drengens venner og familie prøver at skjule? MYTOMANEN er den ottende selvstændige bog i den populære serie om den frygtløse kriminalinspektør Emma Sköld.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Thriller e suspence

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788772381824

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mytomanen"

Mytomanen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima