Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Na pierwszy rzut oka

Grégoire Delacourt
pubblicato da Drzewo Babel

Prezzo online:
7,49

Arthur Dreyfuss, ubrany w swoje ulubione spodenki w smerfy, oglda kolejny odcinek Rodziny Soprano, kiedy kto puka do jego drzwi. Otwiera. Przed nim stoi Scarlett Johansson.
On ma dwadziecia lat i jest mechanikiem. Ona ma dwadziecia sze lat i potrzebuje naprawy...
To spotkanie to dla niego pierwsza, dla niej - ostatnia szansa. Spdz ze sob sze dni. Wypenionych nie tylko podaniem, take czuoci, wstydliwoci, miechem i cisz, zami smutku, ulgi i wzruszenia.
Czy tych dwoje, tak dopasowanych w swym piknie, bólu i kruchoci, ma przed sob przyszo?

"Opowie o samotnoci, poszukiwaniu siebie i mioci. Gdyby mona byo j streci w jednym zdaniu zaczerpnitym z ksiki, byoby nim bezspornie zdanie: Dlaczego szczcie jest zawsze smutne?"."
Paris Match

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Drzewo Babel

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788364488733

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Na pierwszy rzut oka"

Na pierwszy rzut oka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima