Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Nachtverhaal' is een sprookje van Paul Biegel, inmiddels een ware klassieker. De sprookjesachtige fantasie van Paul Biegel kent geen grenzen. Dit beeldschone verhaal over een kabouter en een fee is een hoogtepunt in zijn oeuvre. Een kabouter woont in een poppenhuis op de zolder van een oude vrouw. Hij leidt daar een kalm, misschien wat saai leven. Tot hij ineens een beeldschone fee aantreft. Hij weet dat fee├źn niet te vertrouwen zijn, en hij wil haar wegsturen. Maar dan begint ze hem haar verhaal te vertellen, elke nacht een stukje. Het is zo spannend en prachtig, dat hij het niet over zijn hart kan verkrijgen haar de deur te wijzen Paul Biegel is de meesterverteller van de Lage Landen, een van de meest geliefde stemmen in de Nederlandse jeugdliteratuur. Voor zijn werk kon hij onder andere twee Gouden Griffels en vier Zilveren Griffels in ontvangst nemen. Ook voor "Nachtverhaal' ontving hij een Gouden Griffel. Paul Biegel is de auteur van meer dan 60 boeken.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/02/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789025773762

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nachtverhaal"

Nachtverhaal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima