Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alt Coulumb városának Kos nevû Tzistene váratlanul elhalálozik, és a feltámasztását egy nemzetközi halottlátó cég kezd munkatársára, Tara Abernathyre bízzák. A feladat komolyságát jelzi, hogy az isten nélkül maradt négymilliós metropoliszban bármelyik pillanatban leállhatnak a gzfejleszt gépek, így nem fognak közlekedni a vonatok, és pusztító zavargások törhetnek ki. Tara egyetlen segítsége Abelard, a halott isten láncdohányos kispapja, akinek érthet okból válságba került a hite.

Ráadásul kiderül, hogy Kos nem egyszeren meghalt, hanem meggyilkolták, és az ügy Alt Coulumb bírósága elé kerül. Tara és Abelard hirtelen nagy veszélyben találják magukat, mert valami olyan dologba nyúltak bele, amibe nem kellett volna. Az igazság kiderítésére indított nyomozásuk tétje így már nem csak Alt Coulumb halvány reménye az életben maradásra, hanem a saját életük is.

Max Gladstone úttör, az epikus fantasyt városi környezetbe helyez, paranormális jelenségekkel és különleges lényekkel keresztez regényében a kbl faragott vízköpk minden eddiginél fontosabb szerepet töltenek be, a mágusok pedig villámokon utaznak, miközben az igazságosztás egy szk elit kör privilégiuma, akik a jó és rossz közti határvonalat már rég eltörölték

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/02/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634191377

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nagyrészt halott"

Nagyrészt halott
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima