Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nalle Puh: Världens bästa björn

Paul Bright - A. A. Milne - Kate Saunders - Brian Sibley - Jeanne Willis
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
10,03

Världens mest älskade björn pa nya äventyr - rikt illustrerade i färg

A. A. Milnes berättelser om Nalle Puh har lästs och älskats av generationer ända sedan den första boken kom ut 1926.
Till 90-arsjubileet kom en uppföljare, Världens bästa björn, där vi far tillbringa ett helt ar med Nalle Puh och Christopher Robin i Sjumilaskogen. Vid höstkanten är Puh och Nasse rädda för att en drake ska invadera skogen. Till vintern kommer en mycket blyg pingvin pa besök, han behöver hjälp att lockas ut ur sitt skal. När varen nalkas oroar sig I-or för att en annan asna ska komma och äta upp alla tistlar.
Världens bästa björn presenteras här för första gangen pa svenska, i översättning av Torun Lidfeldt Bager, med färgillustrationer i klassisk Nalle Puh-stil signerade Mark Burgess.

A. A. MILNE [1882-1956] var en engelsk författare och dramatiker som blivit känd över hela världen för sina odödliga berättelser om Nalle Puh. Karaktärerna baserades pa sonen Christopher Robin och hans leksaksdjur. Världens bästa björn är en officiell och auktoriserad uppföljare, skriven i Milnes anda av författarna Paul Bright, Brian Sibley, Jeanne Willis och Kate Saunders. Boken är rikt illustrerad i färg av barnboksförfattaren och illustratören Mark Burgess - i den ursprunglige Nalle Puh-illustratören E. H. Shepards klassiska stil.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/11/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789180239325

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nalle Puh: Världens bästa björn"

Nalle Puh: Världens bästa björn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima