Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A mai Moszkva utcáin, a hétköznapi emberek számára szinte láthatatlanul, a Setét és a Fény eri vetélkednek. Ezeréves szerzdésük értelmében az Éjszakai és a Nappali rség felváltva gondoskodik a két oldal közötti egyensúlyról.
Amikor az Inkvizítorok pártatlan bíróságától ellopnak egy nagy erej mágikus tárgyat, a következmények beláthatatlanok, és mintha mindez még nem lenne elég, a szálakat egy reménytelennek tn szerelem is bonyolítja egy ifjú boszorkány és egy varázsló között, és akkor még nem beszéltünk a gyilkosságról, amely vérbosszúért kiált.
Lukjanyenko bestseller-sorozatának második kötetéhez egy írótárs segítségét is igénybe vette, és ennek köszönheten az iram ezúttal még nyaktörbb, a fordulatok még váratlanabbak. Az els részhez hasonlóan azóta ebbl szintén film készült, amely látványvilágában a hollywoodi szuperprodukciókkal vetekszik.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155628566

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nappali rség"

Nappali rség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima