Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Yazarn hatalar analiz etme, yorumlama ve sonuçlara yanstma anlay anlamna gelen hata kültürü gibi önemli akademik bir kavram merkezine koyduu eseri, allagelmi baar öykülerinden farkl bir noktada duruyor. Baarya ulamada hata kültürünün rolünü kendi hayat hikayesi üzerinden mizahi bir dille ele alan Hakan Okay, çalmasnda özgün bir anlay ve vizyon sunuyor. Bu kitap farkl anlatm tarz ve içerii ile hata ve baar kavramlarna baknz deitirecek."
Prof. Dr. Aypar Uslu, Marmara Üniversitesi, Öretim Üyesi

"Bugüne kadar yayn dünyasna kazandrd kitaplarnn yan sra, örencilerimiz için çok yararl olan söylei ve konferanslaryla da pazarlama dünyasna zenginlik kattna inandm deerli dostum Hakan Okay' oldukça çekici ve keyifle okunan yeni kitab için kutluyor, nice yaynlar diliyorum."
Prof. Dr. Serdar Pirtini, Marmara Üniversitesi, Öretim Üyesi

"Hakan Okay bu eserinde i hayatndaki baar dolu deneyimlerini okurlaryla içtenlikle paylayor. Yazarn kendine özgü, esprili anlatm kitaba akc bir üslup kazandryor. Nasl Zengin Olamadm hem pazarlama alannda eitim gören ve ileride bu alanda çalmak isteyen örencilere, hem de pazarlama yöneticilerine yol gösterici nitelikte olacaktr. Sevgili dostumu içtenlikle tebrik eder, baarlarnn devamn dilerim."
Yrd. Doç. Dr. Özlen Onurlu, Marmara Üniversitesi, Öretim Üyesi

"Deerli dostum iyi ki zengin olamam. Yoksa böyle keyifli bir an kitabn okumaktan mahrum kalacaktk. Sat ve pazarlamay anlatan bunca ask suratl kitaptan sonra, Hakan Okay'n üçüncü eseri, kitap raflar arasndaki bir vaha gibi..."
Dr. Selçuk Tuzcuolu, Bahçeehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.

"Hakan Okay pazarlama kariyerini büyük keyifle yaayan bir yönetici; yeni kitabnda sizlerle bu keyfi paylayor. Hem öretecek, hem de sizi gülümsetecek bu kitab okumanz hararetle tavsiye ederim."
Erkut Yücaolu, TÜSAD Yüksek stiare Konseyi Bakan

"Bilgi ve deneyimlerin yazya dökülmesi ile birikimler yeni nesillere aktarlr, toplumlar ilerler. Hakan Okay cesur bir giriimle, meslei ile ilgili anlarn bizlerle vaka analizi tarznda, kolay anlalr ve samimi bir dille paylayor. Bu paylamn sat ve pazarlama mesleini seçen yeni kuaklarn i yaamlarnda önemli bir yol gösterici olacana inanyorum."
Turul Tekbulut, Logo Yazlm Yönetim Kurulu Bakan

nce Kapak:

Sayfa Says: 432

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 292

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785935742

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nasl Zengin Olamadm"

Nasl Zengin Olamadm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima