Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni Nagy Eszter könyvének lényegét, ez lehetne az: Egy negyvenes n megpróbáltatásai, avagy a magyar Bridget Jones naplója.
A szerelem, család, munka témaköreit körüljáró, naplószeren papírra vetett sorokat sajátos stílus, szarkasztikus humor jellemzi. A szerzn problémáiban, kihívásaiban, vívódásaiban könnyen magunkra ismerhetünk. Ettl lesz igazán emberi, ettl érezzük olyan könnyen szívünkhöz közelállónak, ismersnek az élet hullámhegyeirl és -völgyeirl egyaránt nyíltan beszámoló terápiás önvallomást.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153548

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Naugye"

Naugye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima