Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ova knjiga sadrži popis vokabulara s 2000 naješih rijei i izraza poredanih prema uestalosti korištenja u svakodnevnom razgovoru. Slijedei pravilo 80/20, ova knjiga vokabulara osigurava da prvo nauite kljune rijei i strukture reenica kako biste brzo napredovali i ostali motivirani.

Tko bi trebao kupiti ovu knjigu?
Ova knjiga namijenjena je poetnicima i uenicima srednje razine poznavanja bengalskog jezika koji su osobno motivirani i voljni provesti 15 do 20 minuta dnevno uei rijei iz rjenika. Jednostavna struktura ovog rjenika rezultat je uklanjanja svih nepotrebnih stvari, što omoguuje da se trud uložen u uenje posveuje samo dijelovima koji vam pomažu da ostvarite najvei napredak u najkraem vremenskom razdoblju. Ako ste spremni utrošiti 20 minuta na uenje svaki dan, ova je knjiga vrlo vjerojatno najbolje ulaganje koje možete izvršiti ako ste na poetnikoj ili srednjoj razini. Ostat ete zadivljeni brzinom napretka za samo nekoliko tjedana svakodnevne vježbe.

Tko ne bi trebao kupiti ovu knjigu?
Ova knjiga nije za vas ako ste napredni uenik bengalskog jezika. U tom sluaju, posjetite naše mrežno mjesto ili potražite naš rjenik bengalskog jezika koji dolazi s više rjenika i grupiran je prema temama koje su idealne za napredne uenike koji žele poboljšati svoje jezine sposobnosti na odreenim poljima.
Nadalje, ako tražite sveobuhvatnu knjigu za uenje bengalskog jezika koja vas vodi kroz razne korake uenja bengalskog jezika, ova knjiga najvjerojatnije nije ono što tražite. Ova knjiga sadrži samo rjenike i oekujemo da kupci naue stvari poput gramatike i izgovora bilo iz drugih izvora bilo putem teajeva stranih jezika. Snaga ove knjige je njezina usredotoenost na brzo stjecanje temeljnih rjenika pa zbog toga ne sadrži informacije koje mnogi ljudi mogu oekivati u uobiajenoj knjizi za uenje jezika. Imajte to na umu prilikom kupnje.

Kako se služiti ovom knjigom?
Ova se knjiga idealno upotrebljava svakodnevno, pregledavajui niz stranica u svakoj sesiji. Knjiga je podijeljena na odjeljke od 50 rjenika što vam omoguuje da korak po korak napredujete kroz knjigu. Recimo, na primjer, da trenutano pregledavate vokabulare od 101 do 200. Kada vrlo dobro upoznate vokabulare od 101 do 150, možete poeti uiti vokabulare od 201 do 250, a sljedeeg dana preskoiti 101 - 150 i nastaviti pregledavati vokabulare od 151 do 250. Na taj ete nain, korak po korak, prolaziti kroz knjigu i vaše jezine vještine naglo e se poveavati sa svakom stranicom koju svladate.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Insegnamento e apprendimento delle lingue

Editore Pinhok Languages

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/06/2019

Lingua

EAN-13 6610000185177

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nauite Bengalski - Brzo / Lako / Uinkovito"

Nauite Bengalski - Brzo / Lako / Uinkovito
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima