Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nazi's in Amerika

Eric Lichtblau
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
9,99

Een schokkend, onbekend verhaal over niet-berechte nazi's in Amerika

Tot voor kort werd altijd gedacht dat de Amerikaanse regering na de Tweede Wereldoorlog slechts enkele nazi-wetenschappers asiel had verleend. De waarheid is echter veel schokkender en werd decennialang verborgen: de CIA en FBI haalden voor hun strijd tegen het communisme honderden nazi's naar Amerika. Daarnaast stonden ze oogluikend toe dat duizenden anderen zich op eigen houtje in de Verenigde Staten vestigden. Als zogenaamde oorlogsvluchtelingen werden ze nauwelijks onderzocht, hun verleden werd eenvoudig gemaskeerd en hun oorlogsmisdaden raakten al snel in de vergetelheid. Zo konden zij weer met een schone lei beginnen.
Eric Lichtblau vertelt in Nazi's in Amerika het schokkende en gĂȘnante verhaal van hoe Amerika een veilige thuishaven werd voor Hitlers mannen. Nazi's in Amerika is een spannend, onthullend en goed gedocumenteerd boek.

De pers over Nazi's in Amerika
`U moet dit historische werk beslist lezen.' de Volkskrant
`Toegankelijk en onthullend. Een verbijsterend boek.' NRC Handelsblad
`Een vreselijke, maar zeer belangrijke periode uit de geschiedenis. Goed geschreven en aangrijpend.' The New York Times

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia delle Americhe » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789402304183

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nazi's in Amerika"

Nazi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima