Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nazibruden

Hun hadde et hakekors tatovert på foten og en SS-soldat på leggen. Hun ble kalt Nazibruden av folk i lokalsamfunnet, og sammen med kjæresten sang hun duetter om utryddelse. Hun var en del av den innerste sirkelen i den svenske nynazistiske bevegelsen.

I tre år bodde Anna-Lena Joners Larsson sammen med en av Sveriges mest kjente nazister. Erik var vokalist i et av Europas største hvit makt-band, og Anna-Lena ble turnélederen deres. Sakte, men sikkert ble hun trukket stadig lenger inn i en isolert verden fylt av hat og sinne. Under konsertene rundt i Europa og USA ble det nordiske blonde paret hyllet av Ku Klux Klan og andre rasistiske organisasjoner. Til alt en dag revnet.

I Nazibruden forteller Anna-Lena sin historie til Jessika Devert. Hun forteller om årene som nazist, om kjærligheten til Erik og om den vanskelige veien ut av bevegelsen til et normalt liv.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2017

Lingua

EAN-13 9789150742077

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nazibruden"

Nazibruden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima