Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy 2134-ben fölfedezett bolygón vagyunk, annak is az Arkanar nev országában, ahol a távoli Földrl érkezett progresszorok" élnek a bolygólakók között. Feladatuk, hogy észrevétlenül, apró lépésekkel jó irányba tereljék a társadalmat, mely itt még a sötét középkornál tart. Tilos minden erszakos beavatkozás, gyilkosság, hatalomátvétel - a Föld titkos küldöttei csupán a felvilágosult gondolatok hordozói
Ilyen progresszor don Rumata, aki magas rangú nemesúrként éli életét Arkanarban, s most szörny dilemmával néz szembe. Don Reba fminiszter létrehozott egy kegyetlen gárdát, amely szisztematikusan pusztítja az írástudókat. S miután megmérgezi a királyt, kiderül, hogy ez a tehetségtelen, szürke ember a Szent Rend bábjaként követte el szörny bntetteit, s most a minden felvilágosult eszmét elutasító papok veszik át az uralmat. Don Rumata tudja - hiszen alapos oktatást kapott középkortudományból -, hogy nem akadályozhatja meg az arkanari társadalom baljós fordulatát: aminek meg kell történnie, az úgyis megtörténik. S azt is tudja, hogy voltak már olyan progresszorok, akik hasonló helyzetben nem bírták tétlenül nézni az eseményeket: a diktatúra ellen lázadók élére álltak, vagy puccsot hajtottak végre De sohasem jártak sikerrel.
A Nehéz istennek lenni a sci-fi irodalom egyik kultikus mve, melybl már két filmet forgattak (Alekszej German szuperprodukcióját 2010 végén mutatják be), valamint számítógépes játék is készült a témájából.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635510009

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nehéz istennek lenni"

Nehéz istennek lenni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima