Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nekunk nem kel föl a nap

Robert Merle
pubblicato da Európa Könyvkiadó

Prezzo online:
8,99

A mindmáig töretlen népszerség Robert Merle-nek szinte valamennyi mve megjelent már magyarul. Egyik utolsó nagy adósságunkat törlesztjük most ezzel az 1986-ban, tehát a hidegháborús korszak végén, de a nagy világváltozásokon még innen íródott regénnyel. Merle az izgalmas technikai részletek mellett hiteles képet fest benne a haditengerészek közel három hónapra összezárt, szigorú hierarchia és munkarend szerint él közösségének mindennapjairól, az együttélés nehézségeirl, a külvilágtól elzárt katonák és a kisegít személyzet gondjairól, örömeirl. Arról a természet közepén, az óceán mélyén természetellenes módon, de nagyon is létez világról, ahová soha nem jut el a napfény, ahol nincsenek ünnepek, és a napszakokat csak a változó szín neonvilágítás különbözteti meg egymástól.

A regény egyúttal felhívja az olvasó figyelmét a nukleáris energia veszélyeire és a nukleáris háború szörny eshetségére is. Annak a hidegháborúnak vége immár, de Merle több mint 25 éve megfogalmazott aggodalmai - sajnos - ma is aktuálisak.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634051251

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nekunk nem kel föl a nap"

Nekunk nem kel föl a nap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima