Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nelly Rapp och häxdoktorn

Martin Widmark
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
2,90

Nelly Rapp och bassethunden London är ute på nytt uppdrag. Den här gången blir London kär i en basset-flicka. Nellys pappa får något fånigt i blicken när han träffar den vackra miss Thomson, medan Nellys mamma blir förvandlad till en zombie! Tur att Nelly finns i närheten och att hon av LENA-SLEVA just har fått en skarabé som skyddar henne mot all trolldom ...

Det här är den sjunde boken om den orädda monsteragenten Nelly Rapp - barnens favorit som har toppat Bokjuryns val flera år i rad, ständigt kommer i nya upplagor och är utlånad på biblioteken.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789163898389

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nelly Rapp och häxdoktorn"

Nelly Rapp och häxdoktorn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima