Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ons almal het dit al gehoor én gesê: "Ek is net té besig." Te dikwels kry besig-wees die oorhand oor ons, maar daar is hoop ... Bekroonde skrywer Kevin DeYoung pak die probleem van besig-wees in NÉT 24 UUR! aan met die Bybelse gereedskap wat ons nodig het om by die probleem self uit te kom en dit met wortel en tak uit te roei. NÉT 24 UUR! kyk na spesifieke lokvalle en struikelblokke in ons besige leefstyl, soos: Wees versigtig vir trots, God verwag nie dit alles van jou nie, jy het prioriteite nodig, raak gerus oor jou kinders en die belangrikheid van rus. Lesers kan ook na CrazyBusyBook.com gaan om besprekingsvrae af te laai en na video's te kyk. NÉT 24 UUR! sal jou help om net 'n bietjie asem te skep en te kyk na wat werklik belangrik is.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Religioni e Spiritualità » Vita e pratica cristiana » Vita e pratica cristiana » Cristianesimo

Editore Christian Art Distributors Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2015

Lingua Africano

EAN-13 9781431614004

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Net 24 uur! (eBoek)"

Net 24 uur! (eBoek)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima