Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Neverworld Wake - Örök ébredés

Marisha Pessl
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
9,10

Valamikor régen, a Darrow-Harker Gimnáziumban, Beatrice Hartley és az öt legjobb barátja voltak a népszerek, az irigyeltek. Amikor azonban Jim - a kreatív géniusz és Beatrice szerelme - tragikus körülmények között életét veszti, egy csapásra minden megváltozik.

Egy évvel az érettségi után a barátok visszatérnek Wincroftba, a tengerparti házba, ahol korábban annyi éven át osztották meg egymással a titkaikat: megbeszélték, épp kibe szerelmesek, hogyan akarják megváltani a világot

Beatrice reméli, hogy végre választ kap a Jim halálával kapcsolatos gyötr kérdéseire, ugyanis azt gyanítja, hogy a többiek jóval többet tudnak annál, mint amit elárultak.

Ám a kínos vicceldésekkel és nyomasztó hallgatásokkal teli este lassan vánszorog, és a lány egyre inkább úgy érzi, hogy sosem fogja megtudni, valójában mi is történt.

Ahogy az éjszakát lassan felváltja a hajnal, vihar tör ki, és egy rejtélyes férfi kopogtat be hozzájuk. Kedélyesen közli velük a lehetetlent: számukra megakadt az id, egy szilánkon függ, amelyet csak úgy lehet eltávolítani, ha a korábbi barátok meghozzák életük legnehezebb döntését.

Beatrice-nek ez az utolsó esélye arra, hogy kiderítse az igazságot és életben maradjon.

Ezzel elkezddik az örök ébredés.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634334941

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Neverworld Wake - Örök ébredés"

Neverworld Wake - Örök ébredés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima