Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

New Grub Street

George Gissing
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
5,99

`Schrijven ¿ was dat niet de vreugde en het voorrecht van iemand die een dringende boodschap voor de wereld had?¿ verzucht een van de personages in New Grub Street, de opzienbarende roman van George Gissing. Een boek uit 1891, maar angstaanjagend actueel. Een onthutsende verkenning van de literatuur nadat de schrijvers uit de tempel zijn verdreven en op de markt moeten zien te overleven. De belangrijkste personages zijn allemaal schrijvers: Edwin Reardon, een waarachtig literair talent maar door financiële omstandigheden gedwongen prulromans te schrijven; Alfred Yule, toonbeeld van wrok en rancune; en Jasper Milvain, een jongeman die de tijd verstaat en met glans slaagt, maar dan wel door alle literaire idealen te verraden.
New Grub Street is een ironische, maar vooral ontroerende roman, die uitnodigt tot discussie, juist in een tijd waarin schrijvers harder dan ooit moeten strijden voor hun plaats, en waar men in de literatuur wanhopig zoekt naar rechtvaardiging.

George Robert Gissing (1857-1903) publiceerde tussen 1880 en 1903 23 romans. Desondanks leefde hij in armoede en kwam de grote erkenning pas na zijn dood.

`Een onovertroffen monument voor de worstelingen en misère van het schrijversbestaan.¿ Geerten Meijsing

`Het indrukwekkendste boek van Gissing. Engeland heeft weinig betere romanschrijvers voortgebracht.¿ George Orwell

`Gissings naturalisme heeft een kervende waarachtigheid; meedogenloos in zijn oordelen, maar fraai in zijn aandacht voor detail. Ik heb van een roman nog nooit zoveel geleerd over het werkelijke leven van dag tot dag in het Londen van de late negentiende eeuw.¿ Janet Daley, The Times

`George Gissings portret van het harde leven in de literaire wereld is nu nog net zo relevant als het was in de negentiende eeuw.¿ The Guardian**

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789044628678

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "New Grub Street"

New Grub Street
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima