Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az óceán szintje megemelkedett, és New York városa elsüllyedt.

A lakói alkalmazkodtak az új helyzethez, és New York ugyanaz a nyüzsg, élettel teli metropolisz maradt, ami mindig is volt - noha örökre megváltozott. Minden egyes utca csatornává vált, minden egyes felhkarcoló egy szigetté.

Kim Stanley Robinson az egyik épület különböz lakóinak szemén át mutatja meg nekünk, hogyan alakul át világunk egyik legnagyszerbb városa az apállyal és a dagállyal. És mivé alakul eközben maga az ember.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/08/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192398

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "New York 2140"

New York 2140
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima