Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nézd, ki van itt

Timur Vermes
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
7,99

  1. nyara. Berlin közepén egy üres telken, katonai egyenruhában egy ötvenhat esztends férfi ébredezik: Adolf Hitler. Amit talál: béke, demokrácia, rengeteg külföldi és egy ni kancellár... Ebben az új világban a tle elvárható fanatikus hittel új karrierbe kezd - a televízióban.Timur Vermes káprázatos szatírájának Hitlere nemcsak végtelenül komikus figura, de ijeszten valóságos is. Meghl az ereinkben a vér, hogy milyen könnyen megtalálja a helyét egy cinikus, gátlástalan világban, ahol a demokrácia hosszú évtizedei után a demagógia, a nézettségi adatok és a like-gombok nyomogatása vezérli a közéleti cselekvést. A könyv a megjelenése óta töretlen sikert arat Németországban, olvasók százezreit bvölte el, és a világon szinte mindenütt az idei év egyik legjobban várt megjelenéseként beszélnek róla.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633102848

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nézd, ki van itt"

Nézd, ki van itt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima