Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn

Pieter Feller - Tiny Fisscher
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Spannend en vlot geschreven serie waarin meidenvoetbal centraal staat

Eerste deel van een serie over meidenvoetbal.

Het Meidenteam ¿ Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn van Pieter Feller & Tiny Fisscher is het eerste deel van een spannende, stoere serie voor jonge meiden die voetbal serieus nemen.

Lynn dreigt van voetbal af te moeten omdat haar moeder de contributie niet heeft betaald. En er is ook al geen geld voor nieuwe voetbalschoenen. Hoe moet dat nu in de uitwedstrijd tegen de nummer twee van de competitie? De meiden van het D-team willen Lynn niet missen en komen in actie. Lukt het hun om geld in te zamelen voor hun teamgenootje?

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789024569632

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn"

Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima