Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

/ Nikki ja yksinäinen susi

Jennie Adams - Marion Lennox
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Nikki ja yksinäinen susi

Kylmät väreet kulkivat Nikkin selkäpiitä pitkin, kun hän kuunteli rannalta kantautuvaa ulvontaa. Susi Ei, ei täälläpäin voinut olla susia. Nikki rohkaisi mielensä, otti mukaansa taskulampun ja hiilihangon (kaiken varalta!) ja lähti tutkimaan asiaa.

Kun kuun valaiseman rannan heinikossa käsi yhtäkkiä tarttui häneen, hän heilautti sokeassa paniikissa hiilihankoaan - ja tajusi samassa lyöneensä tajuttomaksi vuokraisäntänsä! Gabe makasi verissä päin hiekalla ja jättikokoinen, hyvin laiha koira ulvoi surkeasti rantavedessä, eikä Nikkillä ollut aavistustakaan, mitä hänen pitäisi tehdä seuraavaksi

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2013

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150749236

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "/ Nikki ja yksinäinen susi"

/ Nikki ja yksinäinen susi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima