Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nikkis dagbok #2: Berättelser om en (INTE SÅ) populär partytjej

Lars Sundh - Lene Jonsson - Rachel Renée Russell
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
8,80

Andra boken i succéserien om Nikki Maxwell, som nu salt i över 13 miljoner exemplar världen över!
En »Dagbok för alla mina fans« - fast för tjejer!

»Recept pa katastrof: Ta 4 fester. Tillsätt 2 kompisar och 1 förälskelse. Dela med 1 elak tjej som vill KROSSA Nikki. Blanda väl, hall för ögonen och TA SKYDD!
Jag trodde aldrig det skulle hända, men mitt liv börjar ÄNTLIGEN ordna upp sig.«

I Berättelser om en (inte sa) populär partytjej far vi följa fjortonariga Nikki Maxwell som i text och teckningar skildrar sitt dagliga liv med alla dess utmaningar. Hon skriver om sina vänner, förälskelser, om sin familj och om att vara populär eller inte i skolan.
Nikkis dagbok är utformad som en dagbok och rikt illustrerad med teckningar och seriestrippar. En given hit för tjejer fran 9 ar och uppat.

RACHEL RENÉE RUSSELL är en amerikansk advokat som föredrar att skriva barnböcker framför juridiska resuméer. Hon bor för närvarande i Michigan.

Om Nikkis dagbok-serien:

* Över 13 miljoner salda exemplar!
* Utgiven i 32 länder
* Översatt till 28 sprak
* Vinnare av Childrens Choice Book of the Year Award
* Nominerad till »Årets barnbok« av Nickelodeon Kids Choice Awards

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Umorismo e barzellette

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789174994384

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nikkis dagbok #2: Berättelser om en (INTE SÅ) populär partytjej"

Nikkis dagbok #2: Berättelser om en (INTE SÅ) populär partytjej
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima