Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nikola Tesla-O Kadar Cahilsiniz ki Dininiz Var Diye Ahlaka htiyacnz Kalmadn Sanyorsunuz

Tuba Sarunal
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,36

"Fikrimi çalmalar mühim deil
Asl mühim olan kendi fikirlerinin olmamas."
Nikola Tesla

üphesiz Nikola Tesla'nn ölümsüz fikirleriyle ekillenen teknoloji, günümüz dünyasn daha yaanr bir yer haline getirmitir. Ancak hayat boyunca maddi kazanmlarla ilgilenmeyen ve bildii her eyi insanla balayan duyarl yönüyle de bir bilimadamndan çok daha fazlasdr Nikola Tesla.
Ald saysz patentler ve çr açan icatlaryla büyük yükseli yaayan Tesla'nn birden düüe geçmesi ve henüz hayattayken unutulmas ise çok düündürücüdür. Ölümünün ardndan radyo, floresan, radar, alternatif akm motorlar, lazer ve robot teknolojilerinin yan sra deprem makinesi çalmalaryla birlikte aydnlanmam sorular da beraberinde götürmütür.
Dünya çapnda enerji nakledilebilecei fikrini bilimsel bir temelden mi almt?
Bahsettii snrsz enerji kaynan hayata geçirip, gerçekten dünya üzerindeki enerji savalarnn tümünü sona erdirebilir miydi?
Mars'la iletiime geçmek istemesinin asl sebebi neydi?
Ölümünün hemen ardndan kald otel odasnda kaybolan bilimsel yazlarna kim el koymutu?
Gizemlerle dolu bilim tarihini ve artc bir karakteri okumaya hazr msnz?

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786254410543

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nikola Tesla-O Kadar Cahilsiniz ki Dininiz Var Diye Ahlaka htiyacnz Kalmadn Sanyorsunuz"

Nikola Tesla-O Kadar Cahilsiniz ki Dininiz Var Diye Ahlaka htiyacnz Kalmadn Sanyorsunuz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima