Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nit koja nas veže

Samanta Schweblin
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
9,90

Još malo, i netko e izgubiti život, a možda i više od toga. Amanda leži u ambulanti mjestašca okruženog zasijanim poljima i pokušava ne ispustiti nit - tu nit koja nas veže uz prošlost i budunost, uz život i one koje volimo. Sada, uz nju je samo djeak po imenu David - njezine djevojice nema, njegovih roditelja takoer - ali on joj ne dopušta da odustane: koliko god strašna bila, ova se pria mora ispriati.

Nit koja nas veže nije obina knjiga. Ona je halucinatorni triler grozniava tempa, jezovita meditacija o otrovima, strahovima i ljubavima s kojima živimo. Ona je pria o duhovima miljama daleko od fantastike i pria o majinstvu kakvu dosada niste itali. Ona je apokalipsa krojena po mjeri ovjeka.

Dok zateže niti kojima smo povezani sa svijetom u kojemu živimo i izmeu sebe, svaka stranica romana koji je argentinsku spisateljicu Samantu Schweblin pretvorio u jedan od najzanimljivijih novih glasova svjetske književnosti natopljena je prijetnjom, stravom i genijalnošu. Odsada emo oi morati držati otvorenima.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/03/2021

Lingua

EAN-13 9789533582573

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nit koja nas veže"

Nit koja nas veže
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima