Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nøkkelen til kjærlighet / Det beste for alle

Sue MacKay - Tina Beckett
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

Nøkkelen til kjærlighet

Det kan ikke være sant! Carly ser på staven for femte gang, men svaret er krystallklart - hun er gravid. Og hun som har trodd at hun ikke kunne få barn. Da det gledelige sjokket har lagt seg går tankene over på hva faren til barnet, Adem Kepler, kommer til å si. At lidenskapen formelig spaker mellom dem, kan ingen unngå å legge merke til. Men er de klare for å starte en familie ...?

Det beste for alle

Da Karinas beste venninne og hennes mann dør i en bilulykke, får Karina ansvaret for Mickey, en liten fireåring med Downs syndrom. Hun skal dele omsorgen for gutten med legen Logan Pascale, en mann hun aldri har truffet, men som viser seg å være både sexy og selvsikker. Til Karinas store forundring har han planer om å selge venninnens hus og ta Mickey vekk fra hjemmet han er så glad i.
Det vil hun gjøre alt for å forhindre!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2021

Lingua

EAN-13 9789150795790

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nøkkelen til kjærlighet / Det beste for alle"

Nøkkelen til kjærlighet / Det beste for alle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima