Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nocilla experience

Agustín Fernández Mallo
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
10,22

Nagonstans i Spanien hänger Marc upp matematiska formler pa en tvättlina. Konstnären Jodorkovskij tecknar sma bilder pa tuggummifläckar i asfalten pa Londons gator. I Miami ägnar Harold dagarna at att äta upp alla Corn Flakes-paket som har hans exfrus födelsedag som bäst-före-datum, medan Antón sitter i spanska Corcubión och arbetar fram en spektakulär teori om likheten mellan harddiskar och langhalsar, ett filtrerande kräftdjur. Trots att världen är utspridd och skingrad tycks allt hänga ihop.

Agustín Fernández Mallo, född 1967, är fysiker och författare. Den första delen i Nocilla-trilogin, Nocilla dream, utkom varen 2020. Trilogin avslutas varen 2021 med Nocilla lab. Romanerna gavs ursprungligen ut i Spanien mellan 2006 och 2009.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066403

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nocilla experience"

Nocilla experience
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima