Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Noktürn avagy a sánta ördög visszatér

Zirkuli Péter
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,95

A történet Budapesten játszódik, a nyolcvanas évek végén, utalással Le Sage XVIII. századi kalandregényére, A sánta ördögre. Ott háztetket felemelve pillant bele egy város életébe a fhs. E kisregény narrátorának ilyesmire nincs szüksége. Végigkalauzolja csupán Sánta nev vendégét, kb. huszonnégy óra, egy nap s egy éjszaka alatt Budapesten. Sánta alighanem nyugati magyar emigránsként látogat haza. Vendéglátójának köszönheten megismerkedik a kor jellegzetes figuráival: a belvárosi utca és kocsma lumpen közönségével, a korosodó festvel, alternatív irodalmi-mvészeti asztaltársasággal, egy vállalkozásból gazdagodó házaspár budai, házavató bulijának", afféle rokokósra stilizált kerti mulatságának résztvevivel. Megelevenedik így egy történelmi pillanat. Éspedig olyan módon, hogy a kisregényrl a kéziratot olvasva ezt állapíthatta meg Fráter Zoltán kritikus, irodalomtörténész: ha végre megjelenik, igazi szenzáció lehet. Márton László szerint a cselekmény idejének durván egy napja alatt feltárul az olvasó eltt a kései Kádár-rendszer Budapestje és, amit legalább ilyen fontosnak érzek, Zirkuli Péter szatirikus-bölcselked-meditatív irálya. Zirkuli kitn megfigyel, finom humora van, sokat tud az életrl úgy általában és a budapesti élet bizonyos jellegzetes figuráiról úgy konkrétan. () A Noktürnt nagy tetszéssel olvastam, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a kijelentésemmel több ezer majdani olvasó véleményét osztom - szívbl remélem tehát, hogy a Noktürn el fog jutni olvasóihoz.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632276236

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Noktürn avagy a sánta ördög visszatér"

Noktürn avagy a sánta ördög visszatér
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima