Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nomadlivet och dess bortglömda dygder

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
1,45

"De gamla nomaderna rörde sig från territorium till territorium. De nya nomaderna, vi själva, ser territorium efter territorium röra sig under våra fötter. Vad som inte rör sig är nomadlivets dygder."

Den intellektuella mångsysslaren Lars Gustafsson (1936-2016) debuterade 1957 med romanen Vägvila och utkom därefter med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. Skriften Nomadlivet och dess bortglömda dygder utkom för första gången 1998.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/03/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789100162306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nomadlivet och dess bortglömda dygder"

Nomadlivet och dess bortglömda dygder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima