Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nora ili Kua lutaka

Henrik Ibsen
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
6,00

Premda pripada malom i rubnom narodu, jeziku i književnosti - norveškoj - Henrik Ibsen (1828.-1906.) jedan je od najutjecajnijih i najcjenjenijih europskih dramskih pisaca. Naziva ga se "ocem dramskog realizma", "najveim europskim dramatiarom nakon Shakespearea" i smatra preteom moderne psihološke i socijalno-kritike "problemske drame", a djela mu se i danas esto izvode u cijelom svijetu. Svojim je djelima esto skandalizirao suvremenike i na kazališne daske dovodio teme o kojima se ranije nije smjelo javno progovoriti. Osobito ga se cijeni zbog majstorskog prikaza snažnih ženskih dramskih protagonista (Nora, Hedda Gabler).

Nora ili Kua lutaka (1879.) Ibsenova je drama oko kojega su se najviše "lomila koplja", a autor je ak bio prisiljen napisati drugaiju, "poudniju" verziju završetka. Naslovna junakinja se odluuje nešto nezamislivo: zbog muževe izdaje i nelojalnosti napušta obitelj i djecu. Premda to nije bila autorova namjera, Nora Helmer je postala simbolom borbe za ženska prava i jednakost.

Dramu je prevela Branka Savi.

Lektira za 3. razred srednje škole.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/03/2017

Lingua

EAN-13 9789533281322

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nora ili Kua lutaka"

Nora ili Kua lutaka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima