Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Flere gange i sit liv besøgte Johannes V. Jensen nabolandet mod nord, som med sit barske klima og storslåede natur fascinerede den danske forfatter. "Nordvejen" er en samling essays og artikler om Norges kultur, natur og folk. Det er en kulturhistorisk skildring af især den teknologiske udvikling, der har gjort det muligt at opleve og beherske landskabet på helt nye måder. Og så er det ikke mindst en kærlighedserklæring til de store fjelde, der var en stor inspirationskilde for hans litterære værk "Den lange rejse". Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Letteratura di viaggio , Romanzi e Letterature » Scritti di viaggio » Prosa letteraria » Racconti e antologie letterarie » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/08/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726866391

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nordvejen"

Nordvejen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima