Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Normális emberek

Sally Rooney
pubblicato da 21. Század Kiadó

Prezzo online:
7,70

Costa-díj - A legjobb regény (2018)

Specsavers Nemzeti Könyvdíj, Nagy-Britannia - A legjobb nemzetközi szerz (2018)

MAN Booker-díj - Jelölés (2018)

Women's Fiction könyvdíj - Jelölés (2019)

Az év legjobb regénye (Times, 2018)

Number 1 Sunday Times Bestseller

"Az év regénye." Times

Bámulatos és bölcs fejldésregény, egy magasfeszültséggel lesújtó els szerelem története.

Az iskolában Connell és Marianne szinte kerülik egymást. Conell igazi közösségi ember, az iskolai focicsapat sztárja, Marianne magányos, büszke és visszahúzódó lány. Amikor Connell elmegy a Marianne-ék házában dolgozó édesanyjáért, különös, megmásíthatatlan kapcsolat jön létre a két tinédzser között, amelyet eltökélten titkolnak. Érettségi után mindketten ugyanarra az egyetemre kerülnek, és a késbbi években sem sodródnak el egymás melll. Kapcsolatuk egyre összetettebbé és ellentmondásosabbá válik, kimondatlan feszültségekkel telítdik.

Sally Rooney szkszavú, visszafogott prózájában briliáns pszichológiai érzékkel, olykor kegyetlen, máskor gyengédebb jelenetekben mutatja be a vidéki kisvárosból származó, eltér vagyoni helyzet két fiatal társadalmi beágyazottságát, családi hátterét és baráti körét.

Sally Rooney Dublinban él. A Normális emberek a második regénye, amelyet jelölték a 2018-as Man Booker-díjra.
Els, Beszélgetések barátokkal cím kötetével 2017-ben elnyerte a Sunday Times/PFD fiatal írók díját. A Stinging Fly cím, félévente megjelen irodalmi magazin szerkesztje. k

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915895

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Normális emberek"

Normális emberek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima