Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

När allt står på spel

Haidar Hajdari - Philip O'Connor
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
5,72

Malik är sjutton år och har redan hunnit göra allsvensk debut för sitt lag Svea United.

Karriären verkar gå spikrakt uppåt.

Men på hemmaplan är det tuffare. Han mamma är sjuk och har inte råd att betala hyran. Han behöver pengar, NU, men fotbollskontraktet dröjer.

Men så dyker chansen upp. En barndomskompis som hamnat på glid erbjuder Malik riktigt mycket pengar för att medvetet missa en straff i nästa match. Och det är snabba pengar... Frågan är om Malik är beredd att ta emot en muta, och riskera hela sin karriär?

Vad ska Malik göra när allt står på spel?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789179750503

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "När allt står på spel"

När allt står på spel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima