Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

När du läser detta

Giles Blunt
pubblicato da Hoi Förlag

Prezzo online:
9,22

Något ofattbart har hänt. Kriminalinspektör John Cardinal hittar sin fru Catherine död på gatan efter att hon störtat från taket på ett nybyggt höghus i östra Algonquin Bay. Allt tyder på självmord. Catherines bipolära sjukdom och inte minst självmordsbrevet hon lämnar efter sig talar sitt tydliga språk. Men när John Cardinal börjar få hatfulla brev om sin hustru och hennes död börjar han misstänka att det i själva verket handlar om ett mord. Samtidigt är hans partner Lise Delorme upptagen med den intensiva jakten på en pedofil som hela tiden gäckar polisen. I ett mörkt psykologiskt drama tvingas John Cardinal att kämpa med både sin sorg och sitt förflutna.
Frågan är vem man kan lita på och vad man gör när det yttersta sveket är ett faktum?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Hoi Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789176972694

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "När du läser detta"

När du läser detta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima