Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Når lyset bryder frem...

ULF NILSSON
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Ungdomsromanen Når lyset bryder frem udkom oprindeligt på svensk i 1979. Den danske oversættelse blev udgivet 1980.

I bogen bliver den femogtyveårige Anders svensklærer for et hold latinamerikanske politiske flygtninge. Han lader sig overtale til - på grund af en fysisk lighed - at rejse til Buenos Aires. Her skal han hjælpe en af deres kammerater, der føler jorden brænde under sig, ud af landet på sit pas. Da Anders ankommer til Buenos Aires er manden, han skal hjælpe, blevet arresteret og skal henrettes, hvis der ikke skaffes 1.200 $. Anders bliver selv arresteret og udsættes for et voldeligt forhør, inden han løslades.

Det gør et stærkt indtryk på Anders at føle på kroppen, hvad det vil sige at leve uden den retssikkerhed, han altid har taget for en selvfølge. Alligevel giver han ikke op.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Temi vari

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/11/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702258813

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Når lyset bryder frem..."

Når lyset bryder frem...
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima