Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

När stjärnorna lyser / Vackrast av dem alla

Connie Cox - Joanna Neil
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
6,57

När stjärnorna lyser

Doktor Jason Drake är expert på svåra sjukdomsfall, men knappast på området kärlek och relationer. Därför är affären med Stephanie Montclair så perfekt - inga känslor, inga förpliktelser, bara ren passion. Men så plötsligt kompliceras deras flirt på ett oväntat sätt. Följden av den underbara natten under stjärnorna är att Stephanie väntar hans barn!

Vackrast av dem alla

Den före detta arméläkaren Ross McGregor återvänder till det lilla skotska samhället för att stötta sin lillebror som hamnat i svårigheter. När han möter Katie för första gången på många år blir han stum. Aldrig hade han kunnat tro att hon skulle växa upp till en så otroligt vacker kvinna! Men när hon upptäcker att han är ute efter hennes jobb på sjukhuset blir han varse att hon är lika tuff som hon är vacker

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789150715248

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "När stjärnorna lyser / Vackrast av dem alla"

När stjärnorna lyser / Vackrast av dem alla
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima