Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Christina Lamb újságíró, külügyi tudósító nevét az Én vagyok Malala cím, világhír m társszerzjeként ismerik az olvasók. A New York Times bestsellerlistáján elkel helyen álló korábbi könyve után az írón ezúttal ismét egy hsies fiatal történetét meséli el.

A súlyos betegsége miatt mozgáskorlátozott, tizenhat esztends lány, Nujeen Mustafa sorsát követi, aki drámai kalandok során át, kerekesszékhez kötve menekült el a háború dúlta Szíriából. Nujeen szinte leckét ad nekünk bátorságból, kitartásból és hitbl. Hányattatásainak elbeszélésével az írón szembesíteni akarja a jólétben és békében él embereket korunk legnagyobb humanitárius katasztrófájával, a szíriai menekültválsággal.

A fiatal lány a háború poklából menekülve egy új élet reményében családjával együtt viszontagságos útra vállalkozott. Tizenhat hónap alatt tengeren és országúton, hajóval és busszal jutott el Török- majd Görögországon át - Magyarországot is érintve - végül Németországba.

Nujeen és Christina azt üzenik: senki nem maradhat közömbös.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632930619

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nujeen"

Nujeen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima