Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nutuk-lköretim Okullar çin

Mustafa Kemal Ataturk
pubblicato da Say Yaynlar

Prezzo online:
0,64

Ey Türk Gençlii; Birinci görevin; Türk bamszln, Türk Cumhuriyetini, sonsuzlua dein korunmak ve savunmaktr.

Varlnn ve geleceinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en deerli güven kaynandr. Gelecekte de, yurt içinde ve dnda, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyen kötücüller bulunacaktr. Bir gün, bamszln ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalrsan; ödeve atlmak için, içinde bulunacan durumun olanaklarn ve koullarn düünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koullar çok elverisiz bir nitelikte görünebilir. Bamszlna ve cumhuriyetine kymak isteyen dümanlar, bütün dünyada benzeri görülmemi bir yenginin (galibiyetin) temsilcileri olabilirler. Zorla ve aldatma ile sevgili yurdun, bütün kaleleri alnm, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular datlm ve yurdun her köesi eylemsel olarak ele geçirilmi olabilir. Bütün bu koullardan daha ac ve daha korkunç olmak üzere, yurdun içinde, ibanda bulunanlar aymazlk, sapknlk ve dahas haynlk içinde bulunabilirler. Dahas bu ibanda bulunanlar, kiisel çkarlarn, saldrganlarn siyasal istekleriyle birletirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sknt içinde ezgin ve bitkin dümü olabilir.

Ey Türk geleceinin gençlii! te, bu ortam ve koullar içinde bile, görevin Türk bamszlk ve Cumhuriyetini kurtarmaktr! Bunun için sana gereken güç, damarlarndaki soylu kanda vardr!

nce Kapak:

Sayfa Says: 296

Bask Yl: 2005

e-Kitap:

Sayfa Says: 228

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Say Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Say Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785877295

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nutuk-lköretim Okullar çin"

Nutuk-lköretim Okullar çin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima