Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nyaraló gyilkosok

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,38

A napfénytl izzó tengerparti homokban mozdulatlan hasaló szépség, Arlena Stuart látványa mindennaposnak számít a Jolly Roger Szállodában. Csakhogy ezen a délelttön épp borult az ég, és mégis ott hever megfojtották! Vajon szenvedélybl elkövetett gyilkosság történt, vagy valami még gonoszabb lappang a háttérben? A tettes a vendégek közt rejtzik, és bizony nincs köztük, aki kedvelte volna az asszonyt.

Hercule Poirot, a legendás nyomozó békés vakáció reményében érkezik a világtól elzárt Csempész- szigetre - ám sajnos most sem pihenhet. Hogy megfejtse a rejtélyt, munkára kell fognia kis szürke agysejtjeit, hiszen a földön mindenütt burjánzik a gonosz, és a gyilkosra is süt a nap

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791843

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nyaraló gyilkosok"

Nyaraló gyilkosok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima