Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Floriana számára egy esküvi meghívás változtatott meg mindent...

Ha nem tereli el a gondolatait, hogy élete szerelme egy másik nt vesz feleségül, észrevette volna a közeled kocsit.

Ha látta volna az autót, nem kellett volna az ids vénkisasszonynak, Esme Silcoxnak és Adam Strongnak, a helyi ingatlanfejlesztnek a segítségére sietnie.

És ha Floriana nem ismerkedik meg Adammel és Esmevel, soha nem lett volna bátorsága részt venni Seb esküvjén a gyönyör Comói-tó partján.

Esmeben az olasz nyaralóhely emlékeket ébreszt, tizenkilenc évesen itt lett elsször szerelmes. Gyakran eltöprengett, hogy mi történt a férfival, aki ellopta a szívét - és megváltoztatta az életét.

Esme and Floriana számára eljött az id, hogy mindketten szembe nézzenek a múltjukkal - és a jövjükkel - a Comói-tó, elbvöl, romantikus partjain.

Csodálatos regény elvesztett szerelemrl, sorsról és második esélyekrl...

Santa Montefiore, Jill Mansell, Katie Fforde és Rosamunde Pilcher rajongóknak különösen ajánlott.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti

Editore Ulpius Baráti Kör

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/06/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155760600

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nyár a Comói tónál"

Nyár a Comói tónál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima