Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nytt år, ny början / Nyckeln till kärlek

Karin Baine - Tina Beckett
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,52

Nytt år, ny början

Tolv år har gått sedan neurologen Charles Ross-Wylde bröt förlovningen med Harriet Bell. När de oväntat möts på en läkarkonferens exploderar känslorna på nytt - och de tillbringar en het natt tillsammans. Väl tillbaka på den skotska landsbygden kan Charles inte få Harriet ur tankarna. Så ingen blir gladare än han när hon en dag dyker upp utanför hans dörr. Men den här gången har hon ett chockerande besked

Nyckeln till kärlek

Det kan inte vara sant! Carly tittar på stickan för femte gången, men svaret är otvetydigt - hon är gravid. Och hon som trott att hon inte kan få barn. När glädjechocken lagt sig är nästa tanke vad mannen ifråga, Adem Kepler, kommer att säga. Att passionen fullkomligt sprakar mellan dem går inte att missa. Men att bilda familj hade ingen av dem en tanke på

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789150767223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nytt år, ny början / Nyckeln till kärlek"

Nytt år, ny början / Nyckeln till kärlek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima