Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

O ciudenie a minii mele

Orhan Pamuk
pubblicato da Polirom

Prezzo online:
11,66

Prima carte publicat de Orhan Pamuk dup dobândirea Premiului Nobel pentru Literatur (2006), O ciudenie a minii mele este o epopee modern, desfurat pe parcursul a mai bine de patru decenii (1969-2012), în centrul creia se afl unul dintre milioanele de personaje secundare" ale Istanbulului: iaurgiul i bragagiul Mevlut Karatas. Povestea adeseori înduiotoare a contraeroului Mevlut Karatas, cu bucuriile, sensibilitile, izbânzile i, mai ales, eecurile sale, este de fapt povestea celuilalt Istanbul", a vânztorilor stradali, a cartierelor de barci, a imigranilor din Anatolia care ajung s schimbe, treptat, textura i stilul de via tradiional al oraului, pe vlul ambiguu al pribegiilor moderne. Modernizarea oraului, petrecut pe fundalul eternelor frmântri politice, se asociaz cu dispariia unor îndeletniciri tradiionale, cu modificarea dramatic a peisajului uman, cu nenumrate înfrângeri personale, nevzute i netiute, care marcheaz destinele generaiilor pierdute" ale Istanbulului contemporan.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Polirom

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734661824

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "O ciudenie a minii mele"

O ciudenie a minii mele
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima