Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

O natur fericit

Stoiciu Constantin
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
4,43

Scriitor cosmopolit i în acelai timp profund român, Constantin Stoiciu reia în romanul su o tem de predilecie, Istoria, prezent i în celelalte apte cri despre România postsocialist publicate pân în prezent. Un autor pentru copii, cronicar de fapte diverse în tineree, ne spune o poveste. E o natur fericit care a devenit într-o zi suspect. De douzeci i doi de ani se tie cum trebuie tratai comunitii care s-au salvat, nostalgicii dictaturii, naionalitii i fascitii reînviai, dar pân în ziua fatidic s-a tiut prea puin cum trebuie tratate naturile fericite. Nici cretine, nici srace cu duhul i nici fr memorie, ele ar submina prin raporturile lor particulare cu Istoria i cu realitatea imediat ordinea stabilit. Cei din înaltele sfere ale puterii îi asum greeala de a le fi ignorat i vor lua msurile care se impun. Un subiect de actualitate i universal. Un ton just. Un scris concis, simplu si limpede. Personaje credibile i dialoguri inspirate. Un sim desvârit al naraiunii. Cu fantezie, cu emoie, cu sarcasm, cu afeciune i cu luciditate, Constantin Stoiciu semneaz un nou roman pasionant.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245595

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "O natur fericit"

O natur fericit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima