Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

O sut de nume

Cecelia Ahern
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
10,71

Kitty este o jurnalist care a dat de necaz. i-a pierdut postul din televiziune i este în conflict cu editorul revistei pentru care scrie. Când prietena ei, Constance, cea care i-a îndrumat cariera, îi las cu limb de moarte misiunea de a scrie un articol cu subiect misterios, criza se adâncete. Kitty nu are decât o list cu o sut de nume i, pornind de la ele, trebuie s scrie materialul în mai puin de dou sptmâni. Un subiect absolut inedit i o misiune aparent imposibil. Ajutat de Steve, un prieten din facultate, i de Bob, soul lui Constance, pornete într-o curs nebun, încercând s afle ce îi leag pe cei o sut de oameni. Dar cine poate cunoate o sut de oameni în dou sptmâni? Cu umor i sensibilitate, Cecelia Ahern îi surprinde din nou cititorii, inându-i cu rsuflarea tiat pân la ultima pagin.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737247728

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "O sut de nume"

O sut de nume
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima