Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La douzeci i patru de ani, Mathilde i-a abandonat studiile de master pentru o slujb insipid i comod, locuiete cu chirie într-un apartament împreun cu dou fete serioase i plictisitoare, se împiedic în relaii sentimentale pasagere i îi îneac nefericirea în butur. Totui, din ziua nefast când pierde plicul cu cei 10.000 de euro destinai renovrii locuinei, viaa ei îi schimb cursul, rezervându-i un ir de surprize, poate o iubire neateptat. La douzeci i ase de ani, Yann trebuie s se mulumeasc cu o slujb abrutizant, se simte cumplit de singur i deprimat i în fiecare sear, când traverseaz podul peste Sena, cocheteaz cu gândul de-a se arunca în apele ei tulburi. Dar invitaia la cin a unui vecin de bloc, în semn de recunotin pentru c l-a ajutat s care un vechi dulap de colecie, i cldura cu care este întâmpinat în sânul acestei familii fermectoare îl împing s renune la toate i s porneasc în cutarea unei viei mai bune, care s aib sens. Romanul Annei Gavalda reunete povetile a doi tineri inteligeni, amuzani, atrgtori, armani i sufletiti care in în mâini cheia succesului, îns nu prea tiu s descuie poarta spre o via împlinit.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Polirom

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/12/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734665402

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "O via mai bun"

O via mai bun
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima