Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Predstavlja se kao Emilie, ali to joj nije pravo ime, posudila ga je od pjesnikinje. Knjiga sabranih pjesama i portret Emily Dickinson meu onih su nekoliko stvari koje je u ovu staru seosku kuu u zabiti Walesa donijela bježei iz svoga starog života. A stari je život Amsterdam, fakultet na kojemu je izgubila posao zbog afere sa studentom i muž koji e uskoro krenuti za njom. Iz staroga je života donijela i nešto prijetee i strašno, nešto zbog ega je sada sama, a društvo joj pravi samo deset bijelih gusaka, koje jedna po jedna netragom ne­staju.
Sve do Bradwenova dolaska.
Smješten u škrt i hladan, no prelijep krajolik Walesa, Obilazak Gerbranda Bakkera osvaja svojom zavodlji­vom atmosferom osamljenosti i prijetnje te priom punom iskrena suosjeanja i rijetko viene ljepote. Kristalna preciznost i prividna jednostavnost Bakke­rova teksta, ispod koje sve pršti od snažnih emocija, i u ovome su djelu zaštitnim znakom sad ve jednog od najznaajnijih europskih pisaca svoje generacije.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667837

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Obilazak"

Obilazak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima