Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I denna parodi av Mark Twain har Sherlock Holmes bestämt sig för att besöka sin familj på andra sidan Atlanten. Hans systerson Fetlock Jones arbetar i en gruva i Kalifornien, och bara några få dagar efter att Holmes kommit dit börjar det ske mystiska mord. Holmes måste, trots att han är på semester, ta på sig detektivmössan och bistå polisen som står handfallna. Fem år tidigare har en olycklig kvinna utkrävt sin hämnd. Mot sin förmögna faders önskningar gifter hon sig, men hennes nyblivne man visar sig vara något av en skurk. Kort efter bröllopet flyr han, och lämnar sin nya fru bakom sig förkrossad. Men deras historia är inte över, för det dröjer inte länge förrän frun upptäcker att hon är gravid. Barnet som föds visas sig ha nästan övernaturliga krafter; ett luktsinne som slår både andra människor och djur. När barnet blivit äldre ser frun sin chans - hon sänder ut sin son för att finna den förlorade fadern, och för att hämnas.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Classici

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9788726261721

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Också en detektivhistoria"

Också en detektivhistoria
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima