Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1983-ban minden megváltozott Magyarországon. Az egyik erdben újfajta állatok jelentek meg, hosszú csápjaikkal a faágakon kapaszkodva. Sehol a világon nem láttak még hozzájuk hasonlót. Életmködésük érthetetlen - nincs szükségük élelemre, de imádják a cukrot, meg lehet ket érinteni, de nem lehet lefényképezni. Emésztváladékuk sokak szerint gyógyítja a rákot. De ami talán a legkülönösebb: nem lehet ket kivinni az országból.

Csoda történt, vagy csupán nem vettünk észre valamit, ami végig a szemünk eltt volt?

Miután csaknem kiirtottuk ket, telepeket hoztunk létre, hogy a fennmaradtakat biztonságban tudjuk. Gábor egy ilyen telepre érkezik dolgozni. Felelsség nélküli munkának tnik: déleltt etetés és trágyalapátolás, majd hosszú, unalmas délutánok langyos sörök és külföldi fiatalok társaságában, akik Gáborhoz hasonlóan mind menekülnek valami ell, legyen az egy régi szerelem, vagy a felnövéssel járó felelsség.

De Gábort az állatok választották ki. Senki sem gondolja, hogy ez jelentséggel bír de mi van, ha mégis? Ha az egyszer nyári munka hamarosan bizarr, iszonyattal, halállal teli rémálommá válik, melynek a tétje sokkal nagyobb, mint azt bárki gondolta volna?

Veres Attila a lovecrafti horrort és a vandermeeri szürreáliát vegyíti els regényében, egyszerre tisztelegve a spekulatív fikció múltja és jövje eltt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192978

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Odakint sötétebb"

Odakint sötétebb
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima