Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Der bliver vendt op og ned pa Asa Leventhals liv, da den forsumpede Kirby Albee dukker op ud af det bla og beskylder ham for at have faet ham fyret fra en god stilling for mange ar siden. Albee sporer hele sin darligdom tilbage til fyringen og bebrejder den uforstaende Leventhal for alt, hvad der sidenhen er gaet galt i hans liv. Leventhal benægter beskyldningen, men Albee er ikke sadan at slippe af med. Han indleder en modbydelig forfølgelse af Leventhal, der kulminerer, da han simpelthen flytter ind i Leventhals lejlighed for at udøve sin psykologiske terror indefra. Lidt efter lidt begynder Leventhal selv at tvivle pa sin uskyld.

Den canadisk-amerikanske forfatter Saul Bellows (1915-2005) regnes blandt de største amerikanske forfattere efter 2. verdenskrig. Saul Bellows har været professor ved flere prominente amerikanske universiteter og har vundet mange prestigiøse priser for sine samfundskritiske romaner.

"Saul Bellows stil ejer en selvfølgelig intensitet, der gør alt klart og indlysende. Alt bliver konkret, kommer næsten ubehageligt tæt ind pa livet af en Bellow opnar en ganske særlig virkning ved at indføre et skjult komisk element i den psykologiske krigsføring mellem de to mænd, og hele hans realistiske menneskeopfattelse kan glimtvis virke grotesk som en Chaplinfilm en robust og sund bog, som samtidig pa en overraskende made blotter de skjulte trade, der pa godt og ondt knytter mennesker til hinanden." Information

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711653906

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ofret"

Ofret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima