Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oi Zagreba - Die Augen von Zagreb - The Eyes of Zagreb

Karl-Markus Gauß
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
11,49

Upoznati grad i poznavati ga nikada nije jednostavno - on je organizam koji se stalno mijenja, a esto ni sami stanovnici, uvijek užurbani, ne gledaju ga, ve jure njime, pa im ga otkriva netko drugi. Zagreb je ugodan srednjoeuropski grad, a najbolji poznavatelj ne samo Srednje Europe ve i njezinih gradova, suvremeni flâneur Karl-Markus Gauß, Zagreb je posjeivao više puta, o njemu saznavao iz knjiga, šetao njime bez cilja, informirao se kod prijatelja, bilježio, te se u njega zaljubio.

itajui Gaußa o Zagrebu, imamo priliku upoznati grad na drugaiji nain, vidjeti njegovu povijest i kulturu, živjeti s njegovim stanovnicima, onima davnima i ovima sadašnjima, ukljuujui pisce, od najvažnijeg Miroslava Krleže pa sve do suvremenika. Oi Zagreba nisu vodi, ali mogu poslužiti i u tu svrhu. Ovaj esej esencija je Zagreba u kojemu se prelamaju i spajaju njegova prošlost i suvremenost, a Karl-Markus Gauß vodi nas na nezaboravnu šetnju gradom tjerajui nas da zgrade i ljude gledamo širom otvorenih oiju.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2018

Lingua

EAN-13 9789532669411

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oi Zagreba - Die Augen von Zagreb - The Eyes of Zagreb"

Oi Zagreba - Die Augen von Zagreb - The Eyes of Zagreb
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima