Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Okkult ügyek irodája

Eric Fouassier
pubblicato da Cartaphilus Kiadó

Prezzo online:
11,39

Párizs, 1830. A francia fváros még a júliusi forradalom sokkhatásától szédeleg. Az új uralkodó, Lajos Fülöp a rend helyreállításán dolgozik, ám a felfordulás kapóra jön a város mocskában tenyész bnözknek.
Mintha valamiféle sötét felleg borulna Párizsra, amivel a bnüldözk korábban még nem találkoztak. A felvilágosodás nemcsak a tudomány virágkorát hozta el, hanem azokét is, akik a bn zsoldjába szegdtek. Az új találmányokat a bnbandák azonnal a maguk szolgálatába állítják, ami arra ösztökéli a karhatalmat, hogy különleges egységet hozzon létre a bnesetek felderítésére.
Valentin Verne, a rendrprefektus els fosztálya második alosztályának nyomozója nemcsak a bn üldözésében jeleskedik, hanem a kémia és az orvostudomány lelkes tanulmányozója. Az ifjú detektív ideális jelölt a kiemelt ügyekkel foglalkozó Közbiztonsági Brigádba, ahol az új rezsimet fenyeget különös haláleseteket kell felderítenie.
Verne-nek azonban megvannak a saját titkai. Megszállottan üldözi apja nemezisét, Párizs egyik legfélelmetesebb bnözjét, akinek pusztán az álnevét ismeri: a Vikárius.
Ám a rejtélyes halálesetekbe egyre mélyebben belebonyolódó nyomozónak arra is rá kell jönnie, hogy a vadász könnyen prédává válhat, és a modern tudomány racionalitása nem nyújt választ mindenre

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/04/2024

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632669434

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Okkult ügyek irodája"

Okkult ügyek irodája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima